Strona główna » Baza wiedzy » Etykieta znamionowa zawiesia

Etykieta znamionowa zawiesia

Mamy nadzieję, że wszyscy użytkownicy zawiesi doskonale wiedzą jak odczytać informacje zawarte na etykiecie znamionowej zawiesia. Niemniej jednak dla wszystkich którzy chcieliby pogłębić wiedzę w tym zakresie przypominamy jeszcze raz jak odczytać etykietę znamionową zawiesia. Etykieta znamionowa zawiesia zwana także przywieszką, wszywką lub metką, to etykieta wykonana z tworzywa sztucznego. Etykieta znamionowa zawiesia zawiera informacje na temat parametrów zawiesia (zawiesia pasowego pętlowego lub zawiesia wężowego) oraz innych danych których podanie jest obligatoryjne. Każde zawiesie pasowe pętlowe lub zawiesie wężowe powinno być zgodne odpowiednio z normą PN-EN 1942-1 lub PN-EN 1942-2, co także powinna poświadczać jego etykieta znamionowa.
Brak etykiety znamionowej zawiesia lub nieczytelność danych na niej zawartych dyskwalifikują zawiesie do dalszego użytkowania.
Poniżej przedstawiono wyjaśnienie oznaczeń jakie znajdują się na etykietach znamionowych naszych zawiesi.

Etykieta zawiesia pasowego pętlowego, wężowego

Nazwa zawiesia na etykiecie[1]

Nazwa zawiesia na etykiecie charakteryzuje czy jest to zawiesie wężowe czy zawiesia pasowe pętlowe.

Udźwig DOL/WLL zawiesia w układzie prostym [2]

Informacje na etykiecie dotyczące dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) zawiesia w układzie prostym mocowania.

Długość zawiesia [3]

Całkowita długość zawiesia podana w metrach.

Nazwa producenta lub dostawcy zawiesia [4]

Nazwa producenta lub dostawcy zawiesia to kolejny element informacyjny etykiety. W powiązaniu z kodem identyfikacyjnym i numerem atestu-zawiesia/serii, umożliwia jednoznaczną identyfikację zawiesia lub jego partii. Nie należy używać zawiesi transportowych które nie mają zamieszczonej na etykiecie informacji o producencie lub nie posiadają etykiety w ogóle.

Nr atestu - zawiesia / seria na etykiecie zawiesia [5]

Numer atestu (seryjny) zawiesia na etykiecie zawiesia jest tożsamy z numerem umieszczonym w Świadectwie producenta/Deklaracji zgodności. Pozwala on, w połączeniu z innymi danymi, na identyfikację partii wyrobu.

Data produkcji zawiesia [6]

Data produkcji zawiesia jest informacją wymaganą na etykiecie zawiesia przez normę europejską. Informacja ta wraz z oznaczeniem identyfikacyjnym i nazwą producenta umożliwia określenie partii produkcyjnej.

Kod producenta zawiesia na etykiecie[7]

Kod identyfikacyjny producenta zawiesia to informacja jaka musi być zawarta na etykiecie znamionowej zawiesia. Umożliwia on, w połączeniu z innymi danymi, identyfikację serii wyrobu.

Materiał zawiesia [8]

Informacja na etykiecie zawiesia o materiale, to informacja z jakiego materiału zostały wykonane taśmy, z których zostało wykonane zawiesie. Taśmy z reguły są wykonane z poliestru (PES). Mogą być także wykonane z taśm polipropylenowych (PP) lub poliamidowych (PA). Materiał użyty do produkcji taśmy rzutuje na warunki i środowisko w jakich zawiesie z niego wykonane może pracować. 

Oznaczenie CE na etykiecie zawiesia[9]

Zawiesia poliestrowe, w odróżnieniu od pasów transportowych, powinny posiadać oznaczenie CE na etykiecie zawiesia.

Norma zawiesia [10]

Informacja z numerem normy na etykiecie zawiesia to wymóg jaki muszą spełniać zawiesia wszystkich producentów i dostawców zawiesi dźwigowych w Unii Europejskiej. Informuje ona także, że dane zawiesie jest zgodne z wszelkimi wymaganiami i bezpieczne. Zawiesia pasowe pętlowe posiadają oznaczenie normy PN-EN 1942-1, a zawiesia wężowe PN-EN 1942-2.

Udźwig DOR/WLL w zależności od sposobu mocowania [11]

Dopuszczalne wartości DOR/WLL na etykiecie zawiesia. Są one różne w zależności od przyjętych sposobów mocowania zawiesia na ładunku. Należy o tym pamiętać przy doborze zawiesia oraz sposobie mocowania ładunku. Pamiętać należy także, że kąt pracy zawiesia przy przyjętym sposobie mocowania to kąt rozwarcia pomiędzy zawiesiem, a pionową linią prostą (nie jest to kąt wierzchołkowy pomiędzy punktem podwieszenia zawiesia na dźwigu czy suwnicy).

Kupując u nas zawiesia zyskujesz: