Strona główna » Baza wiedzy » Etykieta znamionowa pasa transportowego

Etykieta znamionowa pasa transportowego

Na początku należy obalić pewien jeszcze dość popularny mit który dotyczy koloru taśmy w pasach transportowych. Mianowicie kolor taśmy pasów transportowych nie określa ich wytrzymałości. Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o ilość linii widocznych na taśmie pasa. One także nie są wyznacznikiem wytrzymałości pasa transportowego.
Jedyną wiarygodną informację na temat parametrów pasa transportowego dostarcza dołączona do niego etykieta. Każdy używany pas transportowy powinien być zgodny z normą PN-EN 12195-2, co także powinna poświadczać jego etykieta. Brak etykiety pasa transportowego lub jej nieczytelność wykluczają pas transportowy z dalszego użytkowania.
Poniżej przedstawiono wyjaśnienie oznaczeń jakie znajdują się na etykietach naszych pasów.

Etykieta znamionowa pasa transportowego

SHF - standard hand force (daN) - nominalna siła ręczna [1]

SHF – standard hand force (w daN) – nominalna siła ręczna, czyli maksymalna siła napinania przy której napinacz nie ulegnie zniszczeniu. Jest to siła z jaką operator napina pas transportowy przy użyciu napinacza. Najbardziej popularne pasy transportowe do mocowania ładunku w transporcie mają parametr SHF na poziomie 50 daN.

STF - standard tension force (daN) - nominalna siła napięcia [2]

STF – standard tension force (w daN) – nominalna siła napięcia, czyli siła z jaką ładunek zostanie dociśnięty do podłoża. Wartość zależna od budowy napinacza (długości rączki, ilości zębów w mechanizmie napinającym, średnica wałka). W przypadku mocowania ładunku metodą docisku do podłoża, na podstawie tego parametru możemy określić przybliżoną ilość pasów jaka będzie potrzebna do zabezpieczenia danego ładunku.

LC - lashing capacity (daN) - zdolność mocowania [3]

LC – lashing capacity (w daN) – zdolność mocowania, czyli maksymalne obciążenie (naciągnięcie) pasa przy którym nie ulegnie on zniszczeniu. Podawane jest ono zarówno w mocowaniu prostym [3a] jak i mocowaniu przez opasanie [3b]. Zdolność mocowania nie wpływa na ilość pasów, jakie należy użyć w mocowaniu metodą docisku do podłoża.

Nie zawieszać tylko mocować [4]

Ostrzeżenie “Nie zawieszać tylko mocować” informuje, że pasa transportowego nie należy używać do podnoszenia, czy przenoszenia ładunków. Elementem dedykowanym do tego celu są zawiesia transportowe. Zakaz używania pasów transportowych do podnoszenia ładunków wynika z różnych współczynników bezpieczeństwa dla pasów transportowych i zawiesi. Europejska norma wymaga aby na etykiecie pasa było zamieszczone stosowne ostrzeżenie.

LGL - długość pasa transportowego (m) [5]

LGL – długość pasa w metrach, czyli rzeczywista długość długość pasa lub jego części wraz takimi elementami jak hakiem lub hak i napinacz. Jeśli pas transportowy składa się z dwóch części, długość każdej części pasa jest zamieszczana na jej etykiecie. Łączna długość pasa to suma długości obu części.

Materiał pasa transportowego [6]

Materiał to informacja o materiale z jakiego została wykonana taśma pasa transportowego. Taśma może być wykonana z poliestru (PES), polipropylenu (PP) lub poliamidu (PA). Także kolor etykiety pasa transportowego mówi o materiale z jakiego została wykonana taśma pasa. I tak pasy poliestrowe (PES) mają etykiety w kolorze niebieskim, pasy polipropylenowe (PP) mają etykiety w kolorze brązowym, a pasy poliamidowe (PA) posiadają etykiety w kolorze zielonym. Materiał użyty do produkcji taśmy rzutuje na warunki i środowiska w jakich pas z niego wykonany może pracować.

Więcej na ten temat znajduje się w artykule: Bezpieczeństwo pasów transportowych

Wydłużenie pasa transportowego [7]

Europejska norma PN-EN 12195-2 wymaga aby wydłużenie taśmy nie przekraczało 7% przy nominalnym obciążeniu pasa.

Rok produkcji pasa transportowego [8]

Rok produkcji pasa jest informacją wymaganą przez normę europejską. Informacja ta wraz z kodem identyfikacyjnym i nazwą producenta umożliwia określenie partii produkcyjnej danego pasa transportowego. Rok produkcji nie służy do określania daty ważności czy daty przydatności pasa do użytku, gdyż wg normy pasy transportowe nie posiadają takich parametrów.

Kod identyfikacyjny producenta pasa transportowego [9]

Kod identyfikacyjny producenta pasa to obowiązkowa informacja jaką muszą zawierać etykiety pasów transportowych zgodnych z europejską normą. Umożliwia on, w połączeniu z innymi danymi, identyfikację serii wyrobu.

Nazwa producenta lub dostawcy pasa transportowego [10]

Nazwa producenta lub dostawcy pasa transportowego to kolejny element informacyjny etykiety, który wymusza europejska norma. W powiązaniu z kodem identyfikacyjnym i rokiem produkcji umożliwia jednoznaczną identyfikację pasa lub jego partii. Zatem nie należy używać pasów transportowych które nie mają zamieszczonej informacji o producencie.

Norma PN-EN 12195-2 [11]

Informacja z numerem normy PN-EN 12195-2 na etykiecie to wymóg jaki muszą spełniać pasy wszystkich producentów i dostawców pasów mocujących w Unii Europejskiej. Informuje ona także, że dany pas transportowy jest zgodny z wszelkimi wymaganiami i bezpieczny.

Inne dane

Na etykiecie mogą się także znajdować inne, dodatkowe dane informacyjne.

Pamiętaj, że:

  • pas transportowy w Unii Europejskiej nie może zawierać oznakowania CE na etykiecie,
  • norma europejska nie określa ani nie wymaga podawania daty przydatności do użycia pasa transportowego,
  • używanie pasa bez etykiety lub z etykietą nieczytelną jest niedozwolone,
  • kolor taśmy pasa transportowego nie odzwierciedla jego wytrzymałości,
  • 1 daN (dekaniuton) 1 kgf (kilogram-siła),

Jeśli poszukujesz bezpiecznych pasów transportowych / pasów mocujących zapraszamy do naszego sklepu z pasami.

Kupując u nas pasy transportowe zyskujesz: