Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

TOMASZ MARCIN KUSAJ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ KUSAJ PASY-TRANSPORTOWE, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6090007396, nr REGON 385589566 , ul. Towarowa 21/17, 41-200 Sosnowiec

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@pasy-transportowe.eu.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
– ich sprostowania (art. 16 RODO),
– usunięcia (art. 17 RODO)
– ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
– przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

Nawiązanie z nami kontaktu
W jakim celu?
– obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
– umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
Jak długo?
– przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń
– do upływu okresu dochodzenia roszczeń – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania
– ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
– nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych
W jakim celu?
– analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
Na jakiej podstawie?
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
– do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
– nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze strony w pracach nad jej rozwojem

Analityka
W ramach strony prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po stronie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca na stronie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd strony oraz zamieszczane w niej treści do potrzeb Użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Cookies

Nasza strona, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Na tej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
– zapamiętywania Twojej sesji
– statystycznych
– udostępniania funkcji strony

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 9 lat od ostatniej wizyty na stronie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
– usunąć pliki cookies,
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

Działanie: każde działanie w związku ze stroną
Odbiorcy danych: hostingodawca
Przekazanie danych poza UE: nie ma miejsca

Działanie: prowadzenie spraw związanych z wsparciem prawnym
Odbiorcy danych: Kancelaria prawna
Przekazanie danych poza UE: nie ma miejsca

A ponadto odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

Facebook