Strona główna » Baza wiedzy » Bezpieczeństwo zawiesi pasowych pętlowych i wężowych

Bezpieczeństwo zawiesi pasowych pętlowych i wężowych

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiesi pasowych pętlowych oraz zawiesi wężowych to elementarne informacje które powinien znać każdy kto ich używa. Wierzymy, że tak właśnie jest, bo bezpieczeństwo  zawiesi pasowych i wężowych to podstawa bezpiecznej pracy z nimi, a dla utrwalenia przypominamy je jeszcze raz.
Oczywiście prawidłowo i solidnie wykonane zawiesie pasowe pętlowe czy zawiesie wężowe tylko jedna ze składowych bezpieczeństwa zawiesi. Równie ważnymi kwestiami jest także prawidłowa ich eksploatacja czy ich właściwe przechowywanie.
Temat bezpieczeństwa zawiesi pasowych pętlowych szerzej omawia norma PN-EN 1492-1, a temat bezpieczeństwa zawiesi wężowych norma PN-EN 1492-2.

Czynności przed rozpoczęciem przeładunku przy użyciu zawiesi pasowych i wężowych

 • Należy upewnić się czy ładunek jest w stanie swobodnym, czyli nie jest w jakikolwiek sposób przymocowany do podłoża lub innego ładunku.
 • Należy ustalić masę i rodzaj podnoszonego ładunku.
 • Ustalić rodzaj zawiesia który będzie najlepiej dostosowany do przenoszonego elementu.
 • Sprawdzić stan techniczny zawiesi, czy pozwala na użycie zawiesia.
 • Aby zachować maksymalne bezpieczeństwo należy upewnić się przed rozpoczęciem przeładunku czy zawiesie w trakcie podnoszenia nie będzie powodować uszkodzenia ładunku oraz czy samo nie ulegnie uszkodzeniu. Równie istotne jest to czy masa ładunku odpowiada wartości dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesia przy zastosowanym układzie mocowania. Należy także mieć na uwadze czy ładunek będzie stabilny w trakcie podnoszenia.

Ustalenie położenia zawiesia

Aby prawidłowo ustalić położenie zawiesia w stosunku do przenoszonego elementu należy pamiętać o tym aby:

 • Zawiesie nie miało tendencji do skręcania się przy przeładunku.
 • Tak dopasować zawiesie do przenoszonego elementu aby obciążenie zawiesia było symetryczne, a samo zawiesie znajdowało się w prawidłowym położeniu.
 • Masa ładunku nie przekracza dopuszczalnego obciążenia roboczego wynikającego z zastosowanego sposobu mocowania zawiesia.
 • Zawiesie nie posiadało węzłów oraz nie stykało się bezpośrednio z ostrymi krawędziami ładunku.
 • Zawiesie nie było zamocowane za część lub element ładunku nie przeznaczony do tego celu.

Bezpieczeństwo w trakcie przenoszenia ładunku przy pomocy zawiesi pasowych i wężowych

 • Podczas przenoszenia ładunku należy mieć pewność co do tego, że stosowany przez osoby kod sygnalizacyjny jest zrozumiały dla każdego członka brygady przeładunkowej.
 • Należy się upewnić czy usunięto wszystkie przeszkody utrudniające swobodny ruch ładunku.
 • Należy zadbać o dostateczną przestrzeń do przenoszenia ładunku.
 • Wszystkie osoby biorące udział w operacji przenoszenia muszą się widzieć lub mieć możliwość wzajemnego komunikowania się między sobą.
 • Pracownicy przeładunkowi powinni być odsunięci od ładunku, za wyjątkiem osoby kontrolującej początkową fazę podnoszenia i ruchu przenoszonego ładunku.
 • Przenoszony ładunek musi być w równowadze, a zawiesie równomiernie obciążone.
 • Przenoszony ładunek nie może być narażony na kołysanie i nadmierne szarpnięcia.
 • Zawiesie nie może zostać zablokowane pod obciążeniem ładunku.
 • Osoby nie mogą przebywać pod zawieszonym ładunkiem. Nie należy także pozostawiać zawieszonego ładunku bez nadzoru.
 • Zawiesia poliestrowe użytkować w środowisku o temperaturach w zakresie od – 40ºC do 100ºC.

Bezpieczeństwo przechowywania zawiesi pasowych pętlowych i wężowych

 • Zawiesia powinny być przechowywane na odpowiednio oznaczonych stojakach.
 • Zawiesia poliestrowe nie powinny być ciągnięte po podłożu, przejeżdżane kołami środków transportu czy narażone na kontakt z piachem i ziemią.
 • Zawiesi poliestrowych nie należy narażać na działanie promieni słonecznych ani wilgoć.

Kontrola i badania okresowe zawiesi pasowych pętlowych i wężowych

 • Zawiesia należy poddawać kontroli bieżącej. Kontrola bieżąca zawiesia polega na oględzinach jego stanu technicznego, przed rozpoczęciem każdej zmiany oraz obserwacji zawiesia w czasie użytkowania.
 • W trakcie kontroli okresowej zawiesia zaleca się przeprowadzenie dokładnych badań atestacyjnych w odstępach nie przekraczających 12 miesięcy. Okres ten należy skrócić przy dużym natężeniu użytkowania zawiesia. Kontrola okresowa powinna być wykonana przez kompetentne osoby, z wpisem do karty kontroli zawiesia.

Kiedy wycofać z eksploatacji zawiesie pasowe pętlowe lub wężowe aby zachować bezpieczeństwo

Zawiesie poliestrowe powinno być bezwzględnie wycofane z eksploatacji aby nie zagrażać bezpieczeństwu, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 • Identyfikacja zawiesia jest niemożliwa czyli nie posiada ono etykiety znamionowej.
 • Zawiesie jest zdeformowane pod wpływem działania zbyt wysokiej temperatury lub substancji chemicznych.
 • Zawiesie jest “spuchnięte” lub występują na nim przewężenia.
 • Zawiesie pasowe pętlowe jest zerwanie, występuje przecięcie przędzy w tkaninie w ilości ponad 10% z przekroju taśmy lub posiada zerwane szwy.
 • Zawiesie wężowe posiada uszkodzony rękaw, odsłaniając włókna nośne lub posiada uszkodzenie szwu łączącego rękaw.

Kupując u nas zawiesia pasowe pętlowe i zawiesia wężowe zyskujesz: