Strona główna » Baza wiedzy » Bezpieczeństwo eksploatacji pasów transportowych

Bezpieczeństwo eksploatacji pasów transportowych

Bezpieczeństwo eksploatacji pasów transportowych / pasów mocujących to informacje, które każdy kto ich używa znać powinien. Wierzymy, że tak właśnie jest, ale dla wszystkich zainteresowanych przypominamy je raz jeszcze. Przypominamy także po raz kolejny, że prawidłowo i solidnie wykonany pas transportowy to tylko jedna ze składowych bezpieczeństwa pasów transportowych. Równie ważnymi kwestiami jest także prawidłowa eksploatacja pasów transportowych czy ich właściwe przechowywanie.

Bezpieczne mocowanie ładunku pasami transportowymi

 • Należy zaplanować operację mocowania pasami transportowymi i usuwania mocowania przed rozpoczęciem transportu.
 • Należy pamiętać, że podczas transportu może zajść potrzeba wyładowania części ładunku zabezpieczonego pasami transportowymi.
 • Z powodu różnych zachowań i powstającego wydłużenia w warunkach obciążenia, różny osprzęt mocujący (np. odciąg łańcuchowy, pasy transportowe) nie powinien być używany do unieruchamiania tego samego ładunku. Należy upewnić się, że elementy pomocnicze, łączniki (komponenty) i urządzenia napinające w zespołach mocujących ładunek są zgodne z pasem transportowym.
 • Przed rozładunkiem, pasy transportowe jednostki ładunkowej należy zwolnić w taki sposób, aby można ją było unieść z platformy ładunkowej.
 • Podczas ładowania i rozładowywania należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych.

Jak wyznaczyć ilość pasów transportowych

 • Mocowanie przy użyciu wybranych pasów transportowych powinny być zarówno wystarczająco wytrzymałe, jak i mieć prawidłową długość dla danego sposobu użytkowania.
 • Wyznaczając ilość oraz typ pasów należy uwzględnić rodzaj, kształt, wagę, współczynnik tarcia pomiędzy podłożem i ładunkiem oraz wymiary ładunku.
 • Należy wybrać odpowiednią metodę mocowania pasami transportowymi (odciągi bezpośrednie, poprzeczne opasanie, docisk, etc).
 • Należy pamiętać aby nie przekraczać parametrów maksymalnego obciążenia roboczego (LC), napięcia wstępnego taśmy (STF) oraz kątów nachylenia pasów.
 • Należy zawsze stosować min. 4 pasy przy poprzecznym opasaniu (2 pary) oraz jako odciągi bezpośrednie.
 • Należy pamiętać aby wyznaczyć ilość pasów transportowych zgonie z normą PN-EN 12195-1.

Jak bezpiecznie założyć pas transportowy

 • Taśmę pasa transportowego wprowadzić od spodu w szczelinę napinacza.
 • Ręcznie naciągnąć taśmę pasa, aż do uzyskania oporu.
 • Napiąć taśmę pasa transportowego za pomocą rączki napinacza. Na bęben powinny zostać nawinięte minimum 1,5 zwoju i maksymalnie 3 zwoje taśmy. Przy napinaniu nie należy stosować przedłużek aby nie przekroczyć dopuszczalnej siły SHF (standard hand force) czyli maksymalnej siły napinania przy której nie ulegnie on zniszczeniu.
 • Zamknąć napinacz.
 • Na urządzeniu napinającym (napinaczu) widnieje napis: “Close fully to engage safety jock” co znaczy: “Zamknąć całkowicie aby włączyć zamek bezpieczeństwa”.

Jak odbezpieczyć pas transportowy

 • Przed otwarciem mechanizmu napinającego (napinacza) należy sprawdzić czy ładunek jest stabilny i nie grozi przewróceniem. W razie konieczności należy zastosować środki stabilizujące.
 • W celu zluzowania taśmy pasa transportowego należy pociągnąć zapadkę na górze napinacza i obrócić jego rączkę o 180°.
 • Zamknąć napinacz całkowicie, aby włączyć zamek bezpieczeństwa.

Kiedy należy wycofać z użytkowania pasy transportowe aby zachować ich bezpieczeństwo

Pasy transportowe należy bezwzględnie wycofać z użytkowania w przypadku:

 • uszkodzenia szwów,
 • braku lub nieczytelnej etykiety,
 • uszkodzeniu taśmy (przetarcie, przecięcie, naderwanie włókien),
 • zmian taśmy spowodowanych działaniem ciepła (tarcie) lub agresywnych środków chemicznych,
 • odkształcenia haków, pęknięć, wyraźnych śladów korozji.

Środki bezpieczeństwa przy używaniu pasów transportowych

 • Podczas użytkowania należy systematycznie badać pasy transportowe w celu wykrycia wszelkich wad mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.
 • Należy używać tylko sprawnych pasów transportowych. Zabrania się stosowania pasów uszkodzonych, powiązanych, z widocznymi wadami oraz węzłami.
 • Należy stosować rękawy ochronne i/lub kątowniki ochronne do transportu ładunku o szorstkiej powierzchni lub ostrych krawędziach.
 • Należy zadbać o to aby taśma pasa nie była poskręcana lub przygnieciona i aby pracowała całą szerokością.
 • Należy sprawdzać okresowo podczas jazdy siłę napinającą. Pas może się poluzować.
 • Regularnie należy oliwić napinacz.
 • Pasy transportowe należy płukać tylko wodą.
 • Należy użytkować tylko czytelnie oznakowane i etykietowane pasy transportowe. Powinno się zapobiegać uszkadzaniu etykiet, trzymając je z dala od ostrych krawędzi ładunku.
 • Nie należy stosować pasów transportowych do podnoszenia.
 • Niedopuszczalne jest obciążanie pasów transportowych powyżej maksymalnego obciążenia roboczego (LC) podanego na etykiecie pasa.
 • Nie należy używać przedłużek (rur) i innych pomocy do napinania pasów transportowych.
 • Nie należy umieszczać napinacza pasa transportowego na krawędziach.
 • Wszelkie modyfikacje oraz naprawy pasa transportowego przez użytkownika są zabronione.

Temperatura i czynniki chemiczne, a bezpieczeństwo pasa transportowego

 • Pasy transportowe są odpowiednie do użycia w następujących zakresach temperatur:
  • pasy polipropylenowe (PP) od -40 °C do 80 °C,
  • pasy poliamidowe (PA) od -40 °C do 100 °C,
  • pasy poliestrowe (PES) od -40 °C do 100 °C.
 • Zmieniające się temperatury otoczenia, mogą wpływać na siły występujące w pasie transportowym. Należy sprawdzić siłę napięcia pasa transportowego po wjechaniu na tereny o wysokiej temperaturze.
 •  Zakresy temperaturowe mogą być inne w różnych środowiskach chemicznych. W takim przypadku należy skontaktować się z producentem.
 •  Materiały z których są wyprodukowane pasy transportowe, mają ograniczoną odporność na działania substancji chemicznych. Zaleca się zwrócenie uwagi na to, że efekty działania substancji chemicznych mogą zwiększać się wraz ze wzrostem temperatury.
  Materiał taśmy z jakiej zostały wykonane pasy transportowe, charakteryzuje warunki w jakich mogą one pracować. Należy o tym pamiętać przy doborze pasów transportowych. I tak:
  • Poliester jest odporny na działanie kwasów nieorganicznych (mineralnych), olejów, wilgoci, oparów benzyn, lecz jest podatny na działanie zasad/ługów.
  • Poliamid jest praktycznie odporny na działanie zasad, jednakże jest podatny na działanie kwasów nieorganicznych.
  • Polipropylen jest słabo podatny na działanie kwasów oraz zasad i jest odpowiedni do zastosowań tam, gdzie jest wymagana wysoka odporność na substancje chemiczne (inne niż pewne rozpuszczalniki organiczne).

Kupując u nas pasy transportowe zyskujesz: