Strona główna » Baza wiedzy » Tabliczka znamionowa zawiesia

Tabliczka znamionowa zawiesia

Na pewno wszyscy użytkownicy zawiesi wiedzą co oznaczają informacje na tabliczce zawiesia, jednak dla pewności przypominamy jeszcze raz jak odczytać tabliczkę zawiesia łańcuchowego. Tabliczka znamionowa, zwana także przywieszką lub zawieszką, to tabliczka wykonana ze stali, zawierająca podstawowe informacje o zawiesiu. Dane jakie zawiera tabliczka znamionowa zawiesia, są jedyną wiarygodną informacją na temat jego parametrów. Do każdego zawiesia powinna być dołączona tabliczka znamionowa z czytelnymi danymi. Brak tabliczki znamionowej lub tabliczka z nieczytelnymi danymi dyskwalifikują zawiesie do dalszej eksploatacji. Poniżej przedstawiono oznaczenia jakie mogą znajdować się na tabliczkach znamionowych naszych zawiesi.

Jak odczytać tabliczkę zawiesia

Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) na tabliczce zawiesia [1]

Informacje na tabliczce zawiesia dotyczące dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) zawiesia wraz z kątami rozwarcia. Dopuszczalne obciążenie robocze w przypadku zawiesi wielocięgnowych zmienia się wraz z kątem rozwarcia cięgien. Istnieją dwa przedziały nachylenia cięgna zawiesia łańcuchowego: 0° – 45° oraz 45° – 60°. Dla tych przedziałów DOR jest różne. Należy o tym pamiętać przy doborze zawiesia oraz sposobie mocowania ładunku.

Pamiętać należy także, że kąt rozwarcia cięgien to kąt rozwarcia pomiędzy cięgnem, a pionową linią prostą (nie jest to kąt wierzchołkowy pomiędzy cięgnami).

Długość zawiesia [2]

Długość zawiesia łańcuchowego mierzona jest od górnej wewnętrznej krawędzi ogniwa zbiorczego do dolnej, wewnętrznej krawędzi haka (haków) jakim zakończone jest cięgno (cięgna).

Data produkcji na tabliczce zawiesia [3]

Data produkcji zawiesia w postaci miesiąc/rok.

Numer identyfikacyjny zawiesia [4]

Numer identyfikacyjny (seryjny) na tabliczce zawiesia jest tożsamy z numerem umieszczonym w Świadectwie producenta/Deklaracji zgodności. Pozwala on, w połączeniu z innymi danymi, na identyfikację partii wyrobu.

Symbol producenta na tabliczce zawiesia [5]

Symbol producenta czy też kod identyfikacyjny producenta umieszczony z na tabliczce zawiesia to informacja jaką muszą zawierać tabliczki zawiesi łańcuchowych. Pozwala on, w połączeniu z innymi danymi, na identyfikację serii wyrobu.

Ilość cięgien [6]

Informacja na tabliczce zawiesia o ilość cięgien w jakie wyposażone jest zawiesie.

Klasa łańcucha na tabliczce zawiesia[7]

Klasa stali łańcucha z jakiego wykonane jest zawiesie.

Znak CE [8]

Informacja na tabliczce zawiesia o oznakowaniu CE.

Data następnego badania technicznego na tabliczce zawiesia [9]

Na odwrotnej stronie tabliczki zawiesia powinna się znajdować data następnego badania technicznego zawiesia. Choć normy dotyczące oznakowania zawiesi nie nakładają obowiązku umieszczania terminów przeglądów, to podawanie tej informacji wynika z innych przepisów.

Kupując u nas zawiesia zyskujesz: